Loading...
Figura të shquara

Basha, Hafiz Musa Ali – (1892-1977)

Basha, Hafiz Musa Ali – (1892-1977)

Ai ka kryer funksionet e kryetarit të Bashkisë së Elbasanit në vitet 1928-1931. Në vitin 1936 u zgjodh myfti po në Elbasan dhe qëndron në këtë post deri në vitin 1943. Më 2 maj 1945 me vendimin e Këshillit të Përgjithshëm të Komunitetit Musliman të Shqipërisë u zgjodh kryetar i KMSH deri në dhjetor 1954.